Tractor.BG - Порталът за селскостопанска техника
technom1

Мадара Агро ЕООД - Услуги

ЦИЛ КЪМ „МАДАРА АГРО“ ЕООД

 

Централната измервателна лаборатория (ЦИЛ) към "МАДАРА АГРО“ ЕООД разполага с калибрирани еталони и извършва метрологично потвърждение на следните средства за измерване:

 

 • Инструменти, измерителни нониусни, с обхват от 0 – 300 mm;
 • Уреди, микрометрични, с обхват от 0 – 300 mm;
 • Индикаторни часовници с точност 0,01 mm и обхват 0 – 10 mm;
 • Индикаторни вътромери с обхват 0 – 500 mm;
 • Пасаметри с обхват 0 – 200mm;
 • Калибър пробки, гладки;
 • Калибър гривни, гладки;
 • Калибър пробки, резбови;
 • Ъгломери.

 

Централната заводска лаборатория (ЦЗЛ) към „МАДАРА АГРО“ ЕООД  извършва:

 

 • Металографски анализи за стомани и чугуни – обща структура, дълбочина на циментован и азотиран слой;
 • Определяне на марки стомани;
 • Механични изпитания на метали – твърдост, якост на опън, относително удължение;
 • Химични анализи на метали, силикатни материали, феросплави и др.;
 • Анализ на масла.

 

За повече информация: тел. 054 857 222; 054 857 277.